Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 1991г., изм. ДВ. бр.55 от 12 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.59 от 23 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.59 от 9 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1993г., изм. ДВ. бр.38 от 6 Май 1994г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.103 от 5 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012 г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.56 от 23 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2022г.

Глава първа.
РАБОТНО ВРЕМЕ

Раздел I.
НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.)

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.)

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар