Наредба № 46 от 3 декември 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов

В сила от 11.12.2001 г.

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов.
(2) Свидетелството по ал. 1 се издава на лице, което е преминало курс на обучение и е положило успешно изпит.
(3) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.