Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2021г., В сила от 30.12.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни;
2. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.