Въпросник за инспектиране при строителство, подновяване, основен ремонт и поддържане на железния път

jelezen_patНастоящото методическо помагало е предназначено за инспекторите по труда, с оглед подпомагането им в практическата инспекционна дейност при инспектиране в предприятията извършващи строителство, подновяване, ремонт и поддържане на ж.п. линии в електрифицирани участъци, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазването на трудовите правоотношения.
В раздел “Информационна част” са включени характерните опасности и източници на рискове при извършване на различните дейности.В раздел “Инспекционна част” са посочени общата и специфична нормативна уредба, дадени са основните изисквания за осигуряване на безопасност и хигиена на труда и законността на трудовите правоотношения.За улеснение на инспекторите по труда са приложени:
- примерен въпросник подпомагащ практическото извършване на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство в предприятията;
- списък на използваните основни нормативни актове от трудовото законодателство по горепосочената тематика.

Помагалото е подготвено от инж. Митко Иванов Дечев – главен експерт в отдел “ТСМТУ”, дирекция “ЗБУТ” в ИА “ГИТ”, под ръководството на инж. Панайот Панайотов – н-к отдел.

Утвърдено е със заповед № 177 от 31.05.2004 г. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар