ВКС: Какво включва броят на местата за трудоустрояване по чл. 315 КТ

Резюме

В броя на работните места, определени от работодателя за заемане от лица с намалена работоспособност по чл. 315 КТ не се включват и работни места за майки с деца до двегодишна възраст.

Минималният брой на работните места, определен по списъка съгласно Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. е предназначен за заемане от кръга лица, определен в Наредбата за трудоустрояване - лицата с временно или трайно намалена работоспособност поради заболяване; бременни работнички или служителки; работнички или служителки кърмачки и лица, серопозитивни към вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност.

В задължителния минимален брой работни места за трудоустроени не могат да бъдат включвани по усмотрение на работодателя и други категории работници, каквито са майките с деца до двегодишна възраст. Майките, отглеждащи малки деца се ползват с предварителна закрила при уволнение (чл. 333, ал. 1, т. 1 КТ за работнички или служителки с дете до 3 годишна възраст); не могат да бъдат командировани без писменото им съгласие (чл. 310 КТ за работнички или служителки с дете до 3 годишна възраст); имат право да работят надомно при същия или друг работодател (чл. 312 КТ за работнички или служителки с дете до 6 годишна възраст), но не са трудоустроени по смисъла на чл. 314 КТ и Наредбата за трудоустрояване, поради което работодателят няма право да определя за тях работни места от минималния процент, предвиден за трудоустроени работници.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.