Инструкция №5 от 19 ноември 2003 г. за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск

Обн. ДВ бр. 105 от 14.03.2004 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят правилата за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск (ИВМЕР).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.