Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

В сила от 01.01.2000 г.

Издадена от Националния осигурителен институт

Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000г., доп. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Август 2001г., изм. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г., попр. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., доп. ДВ. бр.69 от 30 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г.

Чл. 1. Инструкцията определя обхвата на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г.) и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии.

Чл. 2. Инструкцията е задължителна за всички работодатели, които осъществяват производства и дейности и имат назначени лица, чиито длъжности и работни места са обхванати с НКТП.

Чл. 3. Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.