Европейско рамково споразумение за защита на професионалното здраве и безопасност в сектора на фризьорските услуги

ramkovo-sporazumenie

Увод

(1) Здравето и безопасността на работното място са от значение за всички лица, извършващи дейност в сектора на фризьорските услуги.

(2) Социалните партньори Coiffure EU и UNI Europa Hair & Beauty възнамеряват да допринесат за защитата на професионалното здраве и безопасност в сектора на фризьорските услуги, като за тази цел сключиха настоящото споразумение.

(3) В съответствие с член 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) страните по настоящото споразумение призовават съвместно Европейската комисия да представи настоящото рамково споразумение на Съвета за приемане на решение, така че споразумението да стане задължително в държавите ― членки на Европейския съюз, с оглед на подобряване по-специално на условията на труд, за да се предостави защита на здравето и безопасността на работниците.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.