ДВ, брой 61 от 18.7.2023: Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

В броя е обнародвано Постановление № 99 от 10 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Промените са сериозни и нашето мнение е, че е необходимо:

Освен, че са актуализирани препратките с актуалната Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане и български стандарти, ето какви са измененията и допълненията:

Промяна в обхвата на наредбата

Прецизиран е обхвата на наредбата (чл. 2 и 3), като е уточнено, че се отнася до стационарно монтирани съдове под налягане, съответно не се прилага за съдове под налягане, монтирани на транспортни средства;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар