ДВ, бр.13 от 16.02.2016: Изменение на Закон за движението по пътищата и Закон за интеграция на хората с увреждания

С преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за обществените поръчки, обнародван в бр. 13 на Държавен вестник от 16 февруари 2016 г. са направени изменения в:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.