ДВ, бр. 99 от 12.12.2017: Промени в КСО и ЗЛБ – не касаят ЗБУТ

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. са направени допълнения на Закона за лечебните заведения

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на държавното обществено осифуряване за 2018 г. са направени изменения на Кодекса за социално осигуряване

Промените не касаят здравословни и безопасни условия на труд.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ