ДВ, бр. 98 от 8.12.2017: Изменение и допълнение на Наредба Н-8 – превоз на пътници и товари за собствена сметка

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент