ДВ, бр. 98 от 8.12.2017: Изменение и допълнение на Наредба Н-8 – превоз на пътници и товари за собствена сметка

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.

Измененията не касаят директно ЗБУТ. Те са свързани с:

  • Заповедите за превоз за собствена сметка могат да се издават и от упълномощено със заповед лице. Същата трябва да може да бъде представена на контролния орган при проверка.
  • Облекчаване на документите, които се подават за издаване на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки или на разрешително за извършване на превоз на товари за собствена сметка извън територията на Общността. Не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда - прави се служебна проверка. Поради тези промени са напрамени и изменения на Приложение 2 и 3 на Наредбата в съответните заявления.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ