ДВ, бр. 97 от 6.12.2016: Допълнение на Закона за защита при бедствия и други

Промените не внасят настоящи или бъдещи задължения по ЗБУТ!

В брой 97 на Държавен вестник от 6 декември 2016 г. са обнародвани:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате