ДВ, бр. 97 от 6.12.2016: Допълнение на Закона за защита при бедствия и други

Промените не внасят настоящи или бъдещи задължения по ЗБУТ!

В брой 97 на Държавен вестник от 6 декември 2016 г. са обнародвани:

  • Допълнение на чл. 38 на Закона за защита при бедствия, съгласно което при постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за установяване на идентификатор на ползваните клетки.
  •  Допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи - създава се Държавно предприятие "ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ", което ще предоставя услугите, нетипични за МВР, например регистрацията на пътни превозни средства.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ