ДВ, бр. 97 от 6.12.2016: Допълнение на Закона за защита при бедствия и други

Промените не внасят настоящи или бъдещи задължения по ЗБУТ!

В брой 97 на Държавен вестник от 6 декември 2016 г. са обнародвани:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.