ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.: Промени в КТ и закони – не касаят ЗБУТ

С новия Закон за концесиите са направени и промени, които НЕ КАСАЯТ ЗБУТ, в следните нормативни актове:

  • Кодекса на труда - Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява и при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата - предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията (чл. 123а).
  • Закон за железопътния транспорт - формална промяна.
  • Закон за подземните богатства - относно концесиите на подземни богатства.

Със Закона са направени и промени в Закона за устройство на територията, свързани с отговорността на Възложителя, които може да видите тук.

Промените влизат в сила от 02.01.2018 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ