ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.: Промени в ЗУТ – отпада глоба за Възложителя

С новия Закон за концесиите е направена промяна в Закона за устройство на територията, с която отпадна предвидената за Възложителя глоба от 1000 до 5000 лв., ако не изпълни задължение по чл. 161, ал. 4..

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент