ДВ, бр. 96 от 02.12.2022: Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г. – застраховка „трудова злополука“

В брой 96 на ДВ бе обнародвана Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Първото, което забелязваме е, че коефициентът на трудов травматизъм за 2018-2019-2020 г. е абсолютно същия както за предходните три години, т.е. няма промяна в трудовия травматизъм.

Тази година няма нови икономически дейности, за които се изисква застраховка. Двете нови икономически дейности от миналата година запазват позициите си и отново се изисква застраховане.

Отпаднали са две икономически дейности:

  • Дейности на екстериториални организации и служби с код 99 по КИД – 2008
  • Въздушен транспорт с код 51

В ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА имаме разработена процедура (актуализирахме с нова информация) и примерни документи за изпълнение на изискването за застраховане за риска "трудова злополука", които можете да видите тук:

Застраховане за риска „трудова злополука“

Вашият коментар