ДВ, бр. 95 от 8.12.2015: Закрива се Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните.

В бр. 95 на Държавен вестник от 8.12.2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Промените не изискват действие.

Закрива се Контролно-техническата инспекция като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните. Функциите на закритата инспекция преминават към съответните областни дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните, а на централно ниво – към Министерството на земеделието и храните.

Осъществяването на контрола относно регистрацията на техниката; правоспособността на лицата, които работят с техниката; техническото състояние и безопасността на техниката; въздействието й върху околната среда; състоянието на материалната база в учебните форми за придобиване на правоспособност за работа с техниката, както и наличието и валидността на сертификатите по чл. 15 от закона и съответствието на техниката с одобрения тип, ще се извършва от служители на съответната областна дирекция „Земеделие”, оправомощени със заповед на директора.

В тази връзка са направени промени (премахване на упоменаването на контролно-техническата инспекция) и в:
Закона за движението по пътищата
Закона за инспектиране на труда

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ