ДВ, бр. 95 от 29.11.2016: Нова наредба за представителното облекло в образованието

В брой 95 на Държавен вестник от 29 ноември 2016 бе обнародвана Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Наредбата отменя Наред­ба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Ново:

  • Право на представително облекло от 1 януари 2017 г. ще имат и заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.
  • Не се полагат средства за представително облекло за времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж
  • Заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител, които са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към 1.01.2017 г. не е изтекъл, имат право на представително облекло след изтичане на този срок пропорционално на оставащите месеци до края на календарната година.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.