ДВ, бр. 95 от 29.11.2016: Нова наредба за представителното облекло в образованието

В брой 95 на Държавен вестник от 29 ноември 2016 бе обнародвана Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Наредбата отменя Наред­ба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате