ДВ, бр. 95 от 29.11.2016: Нова наредба за електромагнитните полета

В брой 95 на Държавен вестник от 29 ноември 2016 е обнародвана Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/35/ЕС от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физичнии агенти (електромагнитни полета).

ВАЖНО: Преразглеждане на оценката на риска

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате