ДВ, бр.94 от 10.11.2023: Нова Наредба за изпълнение, контрол и приемане на земни работи и земни съоръжения

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти.

Наредбата включва:

  • изисквания за изпълнение, контрол и приемане на земни работи и земни съоръжения;
  • изисквания за изпълнение на фундиране, контрол и приемане на земна основа и на фундаменти;
  • изисквания за контрол и документиране за приемане на извършените строителни работи и изпитвания.

Изискванията на наредбата не се прилагат при приемане на земни работи и земни съоръжения, свързани с изпълнението на:

  1. пътни, железопътни и хидротехнически тунели, брегозащитни съоръжения, вертикални шахти, камери и наклонени галерии;
  2. открити и закрити минни изработки;
  3. фундаменти под машини.

Наредбата отменя:

  • Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-101 от 1988 г. на председателя на Комитета за териториално и селищно устройство
  • Правилника за приемане на земната основа и на фундаментите, утвърден със Заповед № РД-14-02-456 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар