ДВ, бр. 94 от 13.11.2018: Заповед № РД-01-879 – застраховка “трудова злополука”

В неофициалния раздел на брой 94 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.

С тази заповед се определят икономическите дейности, в които работодателят има задължение да направи застраховка за риска "трудова злополука" за 2019-а година.

Има четири отпаднали икономически дейности и четири нови.

Отпаднали икономически дейности

Иконономическа дейностКод по КИД-2008
Производство на напитки11
Далекосъобщения61
Радио- и телевизионна дейност60
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности01

Нови икономически дейности

Икономическа дейностКод по КИД-2008
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци39
Спомагателни дейности в добива09
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води37
Въздушен транспорт51

Вижте Процедура по изпълнение на изискванията на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

В процедурата ще намерите и образци на необходимите фирмени организационни документи.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ