ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г.: Изменение на Закон за автомобилните превози. Не касае ЗБУТ.

В броя е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Промените не са свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Направени са допълнения, чрез които се улеснява на удължаването на удостоверение за таксиметров превоз (чл. 24) и за получаване на удостоверение за монтаж или монтаж и ремонт на тахографи (чл. 89а).

Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон процедури по издаване на удостоверения по чл. 89а, ал. 2 се довършват по досегашния ред.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ