ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г.: Изменение на Закон за автомобилните превози. Не касае ЗБУТ.

В броя е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Промените не са свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Направени са допълнения, чрез които се улеснява на удължаването на удостоверение за таксиметров превоз (чл. 24) и за получаване на удостоверение за монтаж или монтаж и ремонт на тахографи (чл. 89а).

Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон процедури по издаване на удостоверения по чл. 89а, ал. 2 се довършват по досегашния ред.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай