ДВ, бр. 92 от 27.11.2015: Допълнение на Закона за движението по пътищата

В бр. 92 от 27.11.2015 г.  има промяна в Закона за движението по пътищата, която няма връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - допълнение в § 12 относно основанията, на които от Агенция "Митници" могат да използват специален режим на движение.

Допълнението е направено чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ