ДВ, бр. 92 от 27.11.2015: Допълнение на Закона за движението по пътищата

В бр. 92 от 27.11.2015 г.  има промяна в Закона за движението по пътищата, която няма връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - допълнение в § 12 относно основанията, на които от Агенция "Митници" могат да използват специален режим на движение.

Допълнението е направено чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.