ДВ, бр. 92 от 17.11.2017: Формални промени в закони – не касаят ЗБУТ

В преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са направени и промени, които не касаят ЗБУТ, в

Промените са свързани с информацията, която се обменя по служебен път между държавните институции.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ