ДВ, бр. 92 от 17.11.2017: Заповед застраховка трудова злополука за 2018 година

В неофициалния раздел на броя е публикувана Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. и икономическите дейности, при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Нови икономически дейности със задължение за застраховка през 2018-а година:

  • Производство на хранителни продукти, Код по КИД-2008 - 10
  • Дейности по обслужване на сгради и озеленяване, Код по КИД-2008 - 81

Ако осъществявате дейност под този код, е необходимо да направите организация за сключване на застраховка трудова злополука.

Вижте процедура и образци на документи

Още за застраховката може да прочетете в тази статия.

Икономически дейности, за които задължението за застраховка отпада през 2018-а година:

  • Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - код 37
  • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих - код 93
  • Производство, некласифицирано другаде - код 32
  • Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти - код 19

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ