ДВ, бр. 92 от 17.11.2017: Заповед застраховка трудова злополука за 2018 година

В неофициалния раздел на броя е публикувана Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. и икономическите дейности, при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент