ДВ, бр. 91 от 24.11.2015: Заповед за коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г.

Промени, които изискват действие от фирми с икономическа дейност: "Даване под наем и оперативен лизинг" (код по КИД 2008 - 77) и "Радио- и телевизионна дейност (код 60)

В брой 91 от 24.11.2015 г. на Държавен вестник бе обнародвана Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.

От списъка на икономическите дейности, които трябва да застраховат своите работещи за застраховка "трудова злополука" съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ отпадат фирмите със следните икономически дейности:

  • Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци - код по КИД: 39
  • Дейности на екстериториални организации и служби - код по КИД: 99
  • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации - код по КИД: 79
  • Социална работа без настаняване - код по КИД: 88

НОВИ В СПИСЪКА:

Ако сте фирма от следните две икономически дейности, трябва да предприемете действия по прилагане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

  • "Даване под наем и оперативен лизинг" - код по КИД: 77
  • "Радио- и телевизионна дейност" - код по КИД: 60

Вижте Процедура по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ