В бр. 91 на Държавен вестник е обнародвана нова наредба: Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

Същата отменя Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

С наредбата се запазва и досега установеното изискване на задължително медицинско наблюдение на всички лица, които работят в среда на йонизиращо лъчение. Медицинското наблюдение продължава да се провежда предварително, преди постъпване на работа и периодично по време на работа в среда на йонизиращо лъчение.

С новата наредба не се въвеждат изисквания за повече медицински прегледи или изследвания в сравнение със старата, както и няма промени по отношение на противопоказанията за работа в среда на йонизиращи лъчения.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.