ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Нова наредба за оценяване на съответствието на газови уреди

С Постановление № 10 ОТ 23 януари 2018 г. е приета Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

Отменя се Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент