ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. : Промени в Закона за движението по пътищата и Закон за автомобилните превози

В бр. 9 на Държавен вестник от 26.01.2017 г. са обнародвани:

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Промените включват: