ДВ, бр. 89 от 7.11.2017: Изменение на Наредба №4 – заболявания педагогически специалисти

В брой 89 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците (ДВ, бр. 86 от 2016 г.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент