ДВ, бр. 89 от 7.11.2017: Изменение на Наредба №4 – заболявания педагогически специалисти

В брой 89 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците (ДВ, бр. 86 от 2016 г.).

Направени са следните изменения:

  • Заглавието става Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
  • Премахва се изискването за ежегоден преглед, но не се определя периодичност, т.е. работодателят преценява дали има необходимост от провеждане на такива прегледи в някакъв момент.
  • Изискването за представяне на документ се замества с текст, че работодателят организира прегледите (чл. 5, ал. 2)

Последното навежда много хора на мисълта, че тези прегледи трябва да бъдат заплатени от работодателя. Нека да обърнем внимание, че организиране и заплащане са две различни понятия. За тази цел ще цитираме мотивите към проекта за изменение на наредбата:

При организиране от страна на работодателя на прегледите, той би могъл да договори по-ниски цени от цените на свободен преглед, което ще доведе до финансово облекчение на лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист.

За нас това означава, че задължението за заплащане на прегледите остава в педагогическите специалисти.

Тъй като редица въпроси остават, а възникват и нови от така направените изменения, при обнародване на указания или тълкувания на наредбата, своевременно ще Ви информираме.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ