ДВ, бр. 87 от 5.11.2019: Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм през 2020 г.

В неофициалния раздел на Държавен вестник е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Всички фирми, които в основната си или спомагателна дейност имат код на икономическа дейност, който е упоменат в тази заповед, имат задължение да застраховат работещите за риска "трудова злополука" през 2020 г.

Кои работещи от фирмата ще бъдат застраховани се определя след консултации с комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина. Образци на документи и указания ще намерите в нашата процедура.

НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, за които се изисква застраховка през 2020 г.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар