ДВ, бр. 87 от 5.11.2019: Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм през 2020 г.

В неофициалния раздел на Държавен вестник е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Всички фирми, които в основната си или спомагателна дейност имат код на икономическа дейност, който е упоменат в тази заповед, имат задължение да застраховат работещите за риска "трудова злополука" през 2020 г.

Кои работещи от фирмата ще бъдат застраховани се определя след консултации с комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина. Образци на документи и указания ще намерите в нашата процедура.

НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, за които се изисква застраховка през 2020 г.

 • Производство на лекарствени вещества и продукти - код 21
 • Дейности на екстериториални организации и служби - код 99 (включва дейности на международни организации и специализирани служби, както и дейността на чуждестранните дипломатически мисии и коснулски служби на територията на страната)
 • Производство, некласифицирано другаде - код 32

Интересно е да отбележим какво включва "Производство, некласифицирано другаде". Това са:

 • Производство на бижута и подобни изделия
 • Производство на музикални инструменти
 • Производство на спортни стоки
 • Производство на игри и детски играчки
 • Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
 • Производство на мерли и четки
 • Производство на предпазни и защитни средства и др.

ОТПАДНАЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, за които през 2020 г. не се изисква застраховка

 • Даване под наем и оперативен лизинг - код 77
 • Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон - код 17
 • Производство на хранителни продукти - код 10

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар