ДВ, бр. 87 от 5.11.2019: Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм през 2020 г.

В неофициалния раздел на Държавен вестник е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Всички фирми, които в основната си или спомагателна дейност имат код на икономическа дейност, който е упоменат в тази заповед, имат задължение да застраховат работещите за риска "трудова злополука" през 2020 г.

Кои работещи от фирмата ще бъдат застраховани се определя след консултации с комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина. Образци на документи и указания ще намерите в нашата процедура.

НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, за които се изисква застраховка през 2020 г.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар