ДВ, бр. 87 от 31.10.2017: Промени в реда за издаване на здравни книжки

Направени са изменения на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Промените са свързани със следното:

  • Предварителните медицински прегледи и изследвания за лицата, работещи в детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца могат да бъдат направени вече освен от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) и от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.
  • Променена е четвърта страница от образеца на здравна книжка, като там се отбелязват дата и лабораторен номер за проведените изследвания с печат на лечебното заведение, извършило изследването и данни за проведен тест Манту.
  • Въвежда се образец на заявление по заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки - Приложение 1а.
  • Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.
  • Уточнено, че следващият периодичен медицински преглед от ОПЛ или специалитс по вътрешени болести за работещите в работещи в детските заведения се провежда веднъж годишно от датата на проведения първоначален преглед.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ