ДВ, бр. 86 от 1.11.2016: Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм за застраховка „трудова злополука“ за 2017 г.

В брой 86 от 1 ноември на Държавен вестник е публикувана Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г..

Предприятията в общо 38 икономически дейности ще имат задължение за застраховане на риска "трудова злополука" през 2017 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате