ДВ, бр. 86 от 1.11.2016: Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм за застраховка “трудова злополука” за 2017 г.

В брой 86 от 1 ноември на Държавен вестник е публикувана Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г..

Предприятията в общо 38 икономически дейности ще имат задължение за застраховане на риска "трудова злополука" през 2017 г.

Има една отпаднала икономическа дейност: Спомагателни дейности в добива с КИД 09

Има една нова икономическа дейност: Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, КИД 19, Кт - 0,72

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,67

В ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА имаме разработена процедура с образци Застраховане за риска „трудова злополука“


Още промени, които не са свързани със ЗБУТ:

Допълнение на Закона за движение по пътищата заради Закона за военната полиция - добавят и военната полиция към ползващите специален режим на движение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ