ДВ, бр. 86 от 27.10.2017: Промени в КТ, ЗДС и Наредба за средствата за измерване – не касаят ЗБУТ

Във връзка с изменения в Гражданския процесуален кодекс е направено и изменение в:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент