ДВ, бр. 86 от 27.10.2017: Промени в КТ, ЗДС и Наредба за средствата за измерване – не касаят ЗБУТ

Във връзка с изменения в Гражданския процесуален кодекс е направено и изменение в:

С постановление № 234 от 20 октомври 2017 Г. се направени промени в Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, с които се намалява срока за издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване - промени в чл. 816, ал. 2, чл. 817 ал. 1 и чл. 820, ал. 2.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ