ДВ, бр. 86 от 1.11.2016: Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

В брой 86 на Държавен вестник от 1 ноември бе обнародвана Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

С наредбата се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.

С Наредбата се въвеждат няколко нови момента:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате