ДВ, бр. 84 от 20.10.2017: Сертификатът за съответствие по пожарна безопасност вече валиден 5 години

В брой 84 от 20.X на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. зареда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.)

Изменението е едно:

Валидността на сертификата по чл. 33, ал. 1, т. 5 за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 27), който е издаден от директора на ГДПБЗН - МВР (директора на СДПБЗН/РДПБЗН), се увеличава от 3 на 5 години (изм. на чл. 40).

По неприключените до влизането в сила на наредбата производства за издаване на сертификати те се издават със срок на валидност пет години.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ