ДВ, бр. 81 от 14.10.2016: Промени в закони поради промени в Закона за МВР

В брой 81 на Държавен вестник от 14.10.2016 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Промените са свързани със създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, към което се прехвърлят всички работещи по трудово правоотношение в ОДМВР, които извършват услуги по регистрация на пътни превозни средства и такива, които извършват дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР. [s2If

Във връзка с тези промени, които няма да коментираме, тъй като не засягат по никакъв начин здравословни и безопасни условия на труд, бяха направени и промени в няколко други закона.

Промените са описани в преходните и заключителни разпоредби и включват:

- Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
- Закона за движението по пътищата
- Закона за държавния служител
- Закона за защита при бедствия
- Закона за лечебните заведения
както и други закони, които нямат основна или вторична връзка със здравословни и безопасни условия на труд.

Промените са несъществени по отношение на ЗБУТ и са свързани с новото държавно предприятие.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ