ДВ, бр. 81 от 14.10.2016: Промени в закони поради промени в Закона за МВР

В брой 81 на Държавен вестник от 14.10.2016 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Промените са свързани със създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, към което се прехвърлят всички работещи по трудово правоотношение в ОДМВР, които извършват услуги по регистрация на пътни превозни средства и такива, които извършват дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате