ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г. Несъществени промени в Закона за защита при бедствия

В това известие: Промени, които не изискват действия, свързани с осигуряване на ЗБУТ.

В брой 81 на ДВ от 20.10.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Указ № 201).

Промените са свързани с допълнение относно задълженията на физическите лица - да опазват имуществото си от вреди и да оказват съдействие на органите, които извършват оценки във връзка с помощи.

В броя е публикуван и  Закон за изменение на Закона за автомобилните превози. Промените са във връзка с премахването на възможността водачите да возят за своя сметка от името на фирмата, т.е. трябва да бъдат наети на трудов договор от фирма, която е регистриран превозвач.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай