ДВ, бр. 81 от 10.10.2017: Отменен Правилника за минноспасителната и газоспасителната дейност

В броя е публикувано Решение № 5474 от 2 май 2017 г. на Върховния административен съд, с което се обявява за нищожен Правилника за минноспасителната и газоспасителната дейност, утвърден със Заповед № 154 от 14.10.1994 г. на министъра на труда и социалните грижи (ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г.).

Причина за решението е, че Правилникът не е обнародван в Държавен вестник, а в в бюлетин „Безопасност на труда“, течение „Нормативни актове“ на Главна инспекция по труда. Подобно обнародване обаче не е допустимо.

Линк към решението на ВАС