ДВ, бр. 8 от 29.1.2016: Промени в Кодекса на труда

В бр. 8 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение на Кодекса на труда, с който се променят условията за представителните организации на национално равнище, съответно за работници и служители и за работодатели.

  • За представителна организация на работниците и служителите на национално равнище се признава организация, която има най-малко 50 хиляди членове (досега - 75000 членове).
  • Добавя се алтернативно условие по отношение на представителните организации на работодателите - досега такава можеше да бъде само организация с най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация. Вече е допустимо това да бъде организация с 50000 работници и служители, ако същата има поне 1500 члена.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ (29.01.2016 г.).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ