САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

ДВ, бр. 8 от 25.01.2019: Инструкция за водолазната дейност

В броя е обнародвана Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи.

Въпреки че инструкцията се отнася само до водолазната дейност, извършвана в МВР, поради това, че нямаме конкретно законодателство, тя може да бъде използвана като отправна точка и добра практика във всяко едно предприятие, в което се налага извършване на подобна дейност.

Може да бъде използвана и като отправна точка за контрол и изисквания към изпълнители, наети за извършване на водолазна дейност.

В инструкцията са поставни изисквания за:

  • Водолазните квалификации
  • Организацията на водолазните спускания
  • Състава на екипа при водолазно спускане
  • Правилата за безопасност при работа с медицински кислород
  • Съхранение, поддържане и дезинфекция на водолазното оборудване
  • Медицинското осигуряване на водолазите, включително по време на водолазните спускания

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ