ДВ, бр. 79 от 3.10.2017: Изменения на Правилници за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и за прилагане на Закона за трудовата миграция

В брой 79 на Държавен вестник са обнародвани:

И в двата случая измененията и допълненията не са свързани с безопасност и здраве при работа.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ