ДВ, бр. 79 от 3.10.2017: Изменения на Правилници за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и за прилагане на Закона за трудовата миграция

В брой 79 на Държавен вестник са обнародвани:

И в двата случая измененията и допълненията не са свързани с безопасност и здраве при работа.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.