ДВ, бр. 77 от 27.9.2022: Отмяна на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

В броя е обнародвана Наредба за отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (ДВ, бр. 37 от 1995 г.).

Тя е с параграф единствен:

Отменя се Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (ДВ, бр. 37 от 1995 г.).

Припомняме, че в брой 64 на ДВ от 9.8.2022 г. бе обнародвана новата Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

ДВ, бр. 64 от 9.8.2022: Нова Наредба за здравните изисквания към селскостопанските аптеки

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар