ДВ, бр. 77 от 26.9.2017: Промени в Закона за движение по пътищата и техническа поправка в Наредба № 40 за превоз на опасни товари

В брой 77 на Държавен вестник от 26.09.2017 г. бе направена техническа поправка на наредбата за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, която не променя нищо.

Обнародвани са и промени в Закона за движение по пътищата, от които обръщаме внимание на три:

  • Променен е текстът на чл. 5, ал. 3, . т 1. До този момент текстът казваше, че е забранено управлението под въздействие на алкохол, сега е забранено на водача "да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда".
  • Добавено е наказание глоба до 1000 лв. и лишаване от право на водача да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца при движение в лентата за принудително спиране на магистрала без наличие на условия за това (чл. 178 ж, допълнение на ал. 1)
  • В чл. 144 има добавен нови ал. 3, 4 и 5, свързани с покупко-продажбата на МПС - отпада задължението да купувача да предоставя договора за покупка в службата, издала регистрационния номер, а срокът за регистрация в службата за регистрация на пътни превозни средства се увеличава от две седмици на един месец.

Във връзка с първото изменение, все пак ще припомним, че при ниво на алкохола 0,2-0,5 на хиляда, вече започва да се изкривява преценката за дистанция и скорост, а водачът е склонен към поемане на по-големи рискове, особено при опасни маневри като изпреварване. При това ниво на алкохола има по-голяма вероятност от шофиране прекалено близо до предното превозно средство.

Освен това, средностатистически за мъж с тегло 70 кг изпиването на една бира може да доведе до алкохол в кръвта 0,4 на хиляда, при жена със същото тегло дори до 0.47 на хиляда.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ