ДВ, бр. 77 от 26.9.2017: Промени в Закона за движение по пътищата и техническа поправка в Наредба № 40 за превоз на опасни товари

В брой 77 на Държавен вестник от 26.09.2017 г. бе направена техническа поправка на наредбата за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, която не променя нищо.

Обнародвани са и промени в Закона за движение по пътищата, от които обръщаме внимание на три:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент