ДВ, бр. 77 от 16.9.2021: Закон за мерките и КСО

В бр. 77 на Държавен вестник от 16.09.2021 г. са обнародвани закони за държавния бюджет и бюджета на националната здравно-осигурителна каса, в които има и изменения на:

И двете изменения не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд:

- в Закона за мерките е актуализиран чл. 26, който е отнася до субсидията на туроператори;
- в КСО измененията се отнасят до размера на социалната пенсия и служебното изчисляване на пенсии отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г.

Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 135 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто е 110 125 на сто от социалната пенсия за старост.

Искате ли да получите уведомление с указания при промени в изискванията за ЗБУТ?

Станете част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар