ДВ, бр. 77 от 16.9.2021: Закон за мерките и КСО

В бр. 77 на Държавен вестник от 16.09.2021 г. са обнародвани закони за държавния бюджет и бюджета на националната здравно-осигурителна каса, в които има и изменения на:

И двете изменения не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд:

- в Закона за мерките е актуализиран чл. 26, който е отнася до субсидията на туроператори;
- в КСО измененията се отнасят до размера на социалната пенсия и служебното изчисляване на пенсии отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г.

Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 135 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто е 110 125 на сто от социалната пенсия за старост.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар