ДВ, бр. 77 от 16.9.2021: Закон за мерките и КСО

В бр. 77 на Държавен вестник от 16.09.2021 г. са обнародвани закони за държавния бюджет и бюджета на националната здравно-осигурителна каса, в които има и изменения на:

И двете изменения не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд:

- в Закона за мерките е актуализиран чл. 26, който е отнася до субсидията на туроператори;
- в КСО измененията се отнасят до размера на социалната пенсия и служебното изчисляване на пенсии отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г.

Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 135 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто е 110 125 на сто от социалната пенсия за старост.

Вашият коментар