ДВ, бр. 70 от 03.9.2019 г.: Изм. и доп. на Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г.

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия.

Измененията и допълненията касаят промени в допълнителните месечни възнаграждения, свързани с:

  • откриване и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества;
  • положен труд в почивни дни и в дни на официални празници;
  • присвоена/потвърдена класна специалност на групи служители;
  • прослужено време.

Добавени са нови групи специалисти, както и лица, участващи в някои специфични дейности.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ