ДВ, бр. 7 от 24.1.2020: Изменение на Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

В броя в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 93 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2017 г.).

Наредба № 20 е издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила за безопасност и стандарти за нови и съществуващи пътнически кораби, включително и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози.

С измененията се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 315 от 2017 г.), които са свързани с категоризация на морските зони и класовете пътнически кораби, които трябва да се прилагат от 21 декември 2019 г.

Какви са измененията на наредбата:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар