ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г.: Промени в закони – без връзка със ЗБУТ

Във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който отменя Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съответно е заменена препратката от стария към новия нормативен акт в:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ