ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г.: Промени в закони – без връзка със ЗБУТ

Във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който отменя Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съответно е заменена препратката от стария към новия нормативен акт в:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.