ДВ, бр. 66 от 10.8.2018: Изменение на Наредба 3/2010 г. за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

С тези изменения официално се дооформя нещо, което на практика бе направено още от януари тази година, а именно - отпадане на задължението за подаване на уведомление, когато няма промяна в обстоятелствата, изискващи подаване на нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Кликнете тук, ако искате да научите повече за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.