ДВ, бр. 64 от 9.8.2022: Нова Наредба за здравните изисквания към селскостопанските аптеки

В брой 64 на ДВ бе обнародвана новата Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

Ако сравним със старата Наредба № 11 от 1995 г. , то няма да открием големи разлики, с изключение на премахването на текстове, свързани с образованието на лицето, което продава и такива, свързани с отчетността.

По отношение на безопасност и здраве, вкл. здравни изисквания, някои текстове са премахнати или модифицирани, като са направени директни препратки към актуалните нормативни документи, например за микроклимат, вентилация, инструктажи и др.

Тук ще разгледаме новата наредба в аспектите на здраве и безопасност при работа, а именно - норми за осветеност, необходимост от нови измервания и преразглеждане на оценката на риска.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар